10 მცნება

💫 გიზიარებთ ჩვენი ,,სემიტა.ენის სკოლის” ბავშვების, ქეთოსა და მაშოს, ერთ-ერთ დავალებას: ,,ჩემი 10 მცნება”.