კურსი ,,4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ"

🙌 კურსის ,,4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ” ფარგლებში,
👧 პატარა სემიტელებმა წაიკითხეს „ასანთის გამყიდველი გოგონას ამბავი“
✍️ მისი ზეპირი გაანალიზების შემდეგ კი, დაწერეს წაკითხულის გააზრება.
🧠 კურსის ფარგლებში, ასევე, პატარები გაეცნენ სასვენ ნიშნებსა და არსებით სახელებს.
🤓 შეძენილ ცოდნაზე დაყრდნობით სემიტელებმა მოიფიქრეს წინადადებები არსებითი სახელის გამოყენებით და იმუშავეს დაფასთან.