კურსი ,,ემოციური ინტელქტის განვითარება"

🛎 კურსის ფარგლებში: ,,ემოციური ინტელექტის განვითარება"
☔ პატარა მოაზროვნე სემიტელებმა ამინდისა და ტემპერატურის ცვლილებაზე ისაუბრეს;
🌞 მრავალი აღმოჩენის შემდეგ ითამაშეს გამოცნობანა;
📖 წაიკითხეს წიგნი ,,ჟირაფი" და მისი ისტორიის მოსმენის შემდეგ დადგა შემოქმედებითი დროც,
✂ სადაც მოსმენილი თემა გააცოცხლეს ხელოვნებაში;
🧠 დღე კი დაასრულეს თამაშით, რომელსაც ერქვა: „რა მოხდება თუ...“