კურსი ,,4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ"

🟠 კურსი ,,4ვ ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვისმსჯელოთ და ვწეროთ" ფარგლებში
🟠 პატარა სემიტელებმა წაიკითხეს ქართული ზღაპარი ,,ნაცარქექია".
🟠 ამობრუნებული პირამიდის საშუალებით დაახასიათეს გმირი,
🟠 იმსჯელეს ნაცარქექიას პერსონაჟზე, თუ როგორ შეძლო მან თავისი მოხერხებულობით მიზნის მიღწევა.